company-saup.html

Global Network of HAEMIL

Бизнесийн хүрээ


Олон улсын худалдаа

Хүнс, гэр ахуйн бүтээгдэхүүн, техник технологи, интериор бүтээгдэхүүн, эмийн бүтээгдэхүүн гэх мэт олон төрлийн бүтээгдэхүүний бизнесийг эрхэлж байгаа бадэлхий даяар бизнес хамтрагчийг хайхаас гадна экспорт, импорт, олон улсын тээвэрлэлт гэх мэт илүү өргөн хүрээний мэргэжилийн туршлага дээр үндэслэн ажиллаж байгаа болно.


Брэнд ажиллуулах

Алдартай брэндүүдийг гадаад улсад салбарыг нь нээж ажиллуулдаг ба тухайн улсад тохирсон үйл ажиллагааны систем болон маркетинг хэрэгжүүлж амжилттай бизнесийг хийж байгаа болно.. Мөн бизнесийн ноу-хау дээр тулгуурлан сүүлийн үеийн трендийг судлаж зах зээлд эрэлт хэрэгцээтэй бүтээгдэхүүнийг шинээр сэдэж байгаа болно.


БНСУ дахь бизнес

БНСУ-ын тэргүүлэх компаниудтай хамтарч бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, нийлүүлэлт, борлуулалтыг хариуцан ажиллаж байгаа. Бат бөх хамтын ажиллагаа болон нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээг ашиглан амжилттай бизнесийг бүтээх болно.


БНСУ болон гадаад улс дахь бараа нийлүүлэлтийн системийг бий болгосон.

Хурдтай, үр дүнтэй бараа нийлүүлэлтийн системийг үүсгэж ажиллуулж байгаа болно.

  +82-2-6338-7070
  • Rm#406, 142, Hancheon-ro
    Dongdaemun-gu, Seoul, Korea. 02529