businesses.html
featured-image

featured-image

Алдарт цагны брэнд Romanson ХК нь өөрийн гоёлын брэнд болох J.ESTINA-г 2003 онд амжилттайгаар эхлүүлсэн болно.
Дахин давтагдашгүй тансаг гэсэн үзэл баримтлалаар 20~30 насны эмэгтэйчүүдийн сэтгэлийг татаж буй гоёлын брэнд юм.


J.Estina албан ёсны туслах материал нийлүүлэгч


  Гоёл чимэглэлийн гэр болон холбогдох материал нийлүүлэгч


featured-image